Zwyczaje Birmy

Zwyczaje Birmy

Birma jak wiele innych krajów Azji oraz nie tylko Azji ma swoje specyficzne zwyczaje, o których jednak warto wiedzieć zanim wybierzemy się w podróż. W kraju tym grzeczność wymaga, aby kobiety nie górowały nad mężczyznami, to właśnie dlatego będąc tam można zobaczyć jak mnich siedzi na krześle, a kobieta na podłodze, zaś po zrobieniu prania ubrania mężczyzny powinny wisieć wyżej niż kobiet. Podobnie jak w innych krajach azjatyckich tak i w Birmie wchodząc do domu koniecznie trzeba zdjąć buty (w wioskach jest to także praktyczne, bowiem śpi się na matach wprost na podłodze). Nie należy również pod żadnym pozorem głaskać dzieci po głowie, gdyż ta część ciała podobnie jak w innych krajach buddyjskich uważana jest przez nich za świętą.

Siedząc przy stole należy pamiętać aby nie kierować stóp w stronę posągu Buddy, bowiem według tamtejszych mieszkańców są one najgorszą częścią ciała gdyż znajdują się najniżej. Nie należy również pozować do fotografii jeśli w tle jest posąg Buddy. Okazywanie emocji, zwłaszcza zdenerwowania czy gniewu powoduje, że miejscowi reagują na to śmiechem. Podając komuś podarunek należy podawać go prawą ręką, nigdy lewą. Jeśli na chodniku widzimy leżącą osobę należy przejść obok niej, a nie przechodzić nad nią. Praktycznie każdy mężczyzna w Birmie nałogowo żuje betel, co powoduje, ze ich szeroki uśmiech jest bardzo czerwony, a zęby są brązowe. Niestety kuchnia jest mało różnorodna w porównaniu do innych azjatyckich krajów, a podstawą każdego posiłku jest ryż i makaron.

Wstecz
Copyright Reserved - mocno.com.pl